Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Idrott & Hälsa Åk 4-5 Söndrumsskolan

Skapad 2011-10-18 16:13 i Söndrumsskolan Halmstad
En bedömningsmatris i Idrott&Hälsa som gäller år 4-5
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning / livräddning
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Är bekväm i vattnet och kan simma. Känner till bad-, is- och båtvett.
Kan simma 200m, varav 50m ryggsim. Grundkunskaper i livräddning och säkerhet vid vatten.
Har en god simteknik och goda kunskaper i livräddning och säkerhet vid vatten.
Friidrott
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i de förekommande friidrottsgrenarna. Kan utföra grundläggande rörelser i de olika grenarna.
Genomför friidrottsgrenarna med god teknik. Kan ta till sig förbättringstips och utveckla tekniken vidare. Visar prov på god spänst, kondition och styrka.
Genomför friidrottsgrenarna med en välutvecklad teknik. Tar eget ansvar och egna initiativ för att utveckla sina kunskaper och sin teknik. Visar prov på mycket god spänst, kondition och styrka.
Dans & Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt i danser, lekar och motionsprogram till musik efter egen förmåga.
Kan dansa och visar känsla för rytm och takt i ett flertal danser. Visar god teknik & koordination vid motionsprogram till musik.
Visar mycket god rytm, taktkänsla och koordination. Tar initiativ till egna danssteg och danser. Kan namnge, beskriva och visa några olika danser.
Gymnastik
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar utifrån egen förmåga i olika gymnastik- och redskapsövningar samt deltar aktivt i redskapsbanor och lekar.
Kan utföra de flesta gymnastik- och redskapsövningar som förekommer i undervisningen. Utvecklar sin motorik och förmåga att utföra sammansatta rörelsemönster genom att delta aktivt.
Visar mycket goda färdigheter i de gymnastik- och redskapsövningar som förekommer i undervisningen. Tar egna initiativ för utveckling och visar gärna olika rörelseaktiviter.
Idrott / lekar
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar i rörelseaktiviteter utifrån sin egna förmåga och tar ansvar för sig själv.
Visar hänsyn till andra i gruppen och följer reglerna vid olika lekar och spel. Hanterar med- och motgångar. Kan ge olika förslag på rörelseaktiviteter.
Genomför flera olika idrottsaktiviteter och lekar samt följer de gemensamma reglerna. Kan samspela med klasskamraterna. Kan planera och leda delar av en lektion.
Bollspel
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar aktivt efter egen förmåga i olika bollspel.
Har god grundteknik i de olika bollspelen. Följer reglerna och accepterar domslut. Kan samarbeta och visar hänsyn till sina klasskompisar.
Visar mycket goda färdigheter samt mycket god teknik och förståelse för de olika spelens idé. Har god samarbetsförmåga. Förstår och kan förklara regler och leda ett bollspel för några klasskompisar.
Hälsa
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Har kännedom om hygienens betydelse för hälsan. Har grundläggande kunskaper i kondition och styrketräning. Kan ge några exempel på nyttig mat.
Visar förståelse för att rörelse påverkar hälsan genom att delta aktivt i de moment som idrotten erbjuder. Kan med enkla ord beskriva vad en sund livsstil innebär med kost och motionsvanor. Kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Förstår sambandet mellan mat, motion och hälsa. Kan samtala och resonera på ett utvecklat sätt om hur olika aktiviteter och livsstilar påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Kan på ett utvecklat sätt beskriva skaderisker och undvika dem.
Orientering
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan orientera i känd terräng. Exempelvis på skolgården. Kan de mest förekommande karttecknen.
Kan med hjälp av karta orientera sig i mindre känd terräng. Har kännedom om väderstrecken och kartans färger.
Visar stor säkerhet vid orientering. Tar egna initiativ och kan sätta ut egna kontroller. Kan beskriva olika typer av terräng och kan beräkna framkomlighet och bästa vägval enligt kartan.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Deltar i uteverksamhet i sin närmiljö. Känner till grunderna för allemansrätten.
Har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Deltar aktivt oavsett väderlek.
Känner till vad som påverkar vår miljö. Deltar aktivt i skolans friluftsverksamhet och uteverksamhet samt är med och planerar aktiviteter.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: