👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konfliktanalys 1a1

Skapad 2019-10-10 10:23 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 Samhällskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven diskuterar orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
inte alls
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
inte alls
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Eleven kan redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
inte alls
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsak och konsekvens.
inte alls
någon
några
flera
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet
inte alls
med viss säkerhet söka, granska, tolka enkla reflektioner
med viss säkerhet söka, granska och tolka välgrundade reflektioner
med säkerhet söka, granska och tolka välgrundade och nyanserade reflektioner