Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 6 - delta i samtal

Skapad 2019-10-10 16:15 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Eleven ska delta i samtal om olika ämnen. I samtalet framför eleven åsikter och tankar, håller sig till ämnet, upprätthåller och för samtalet framåt.

E
C
A
Innehåll
Du håller dig till ämnet i huvudsak.
Du håller dig till ämnet.
Dina inlägg är logiska och trovärdiga.
Du framför en egen åsikt/ tanke.
Du framför egna åsikter/ tankar.
Du ger ett argument (varför) för din åsikt/tanke.
Du ger argument för din åsikt/tanke (beskriver, förklarar eller jämför med något annat).
Du ger argument som tillför en ny synvinkel eller ny fakta på det som diskuteras.
Kommunikation
Du hjälper till att upprätthålla samtalet.
Du lyssnar (t.ex. titta upp, ha ögonkontakt, nicka eller humma).
Inte nödvändig.
Du ställer frågor (för att vilja förstå vad någon menar).
Du knyter an, bekräftar eller dementerar något som sagts.
Du ger en ny synvinkel, nytt exempel, ny fakta på det som diskuteras.
Du turas om att samtala. (Exempel: Du gör på eget initiativ något inlägg. Du låter andra tala till punkt.)
Du försöker vid behov få med andra i diskussionen.
Du talar så att gruppen kan höra vad du säger.
Du talar lagom högt och tydligt.
Du talar tydligt och med inlevelse. Du förstärker budskapet med hjälp av rösten.
Språk
Du använder en del ord och begrepp som hör till ämnet.
Du anpassar språket till situation och syfte, d.v.s. ett formellt tillfälle där du följer instruktionen.
Du använder många olika ord och begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt.
Du använder ett enkelt och vardagligt språk med en del upprepningar.
Du varierar ditt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: