Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation och debatt

Skapad 2019-10-11 11:11 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Svenska
E
D
C
B
A
Debatt
Eleven kan i förberedda diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta görs med viss säkerhet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan i förberedda diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta görs med viss säkerhet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan i förberedda diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genom-föra muntlig framställning inför en grupp. Detta görs med säkerhet.
Referat- och argumentationsteknik
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande text som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källor. Dessutom resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande text som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källor. Dessutom resonerar, drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Språket är klart, varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och innehåller goda formuleringar.
Tes och argumentation i skrift
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: