Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken finns överallt

Skapad 2019-10-13 16:31 i Edsskolan Östhammar
Tekniken finns överallt
Grundskola 4 – 6 Teknik
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. - Vad är teknik? - Varför har vi teknik?
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan ge exempel på vad teknik är och hur några delar samverkar. Eleven kan förklara varför vi har teknik genom att ge exempel.
Eleven kan ge exempel på vad teknik är och hur några ingående delar samverkar. Eleven kan förklara att teknikutvecklingen drivs av människans behov.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar och visa på andra liknande lösningar. Eleven kan föra resonemang kring varför vi har teknik.
Konstruera
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. - Bygg något som faller sakta - Tillverka glasögon - Bygg en stabil bro
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du provar en idé och utformar en enkel modell.
Du prövar idéer och omprövar dem om det inte fungerar och utformar en utvecklad modell.
Du prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en välutvecklad modell.
Dokumentera
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  4-6
Du dokumenterar med enkla skisser där intentionen till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens.
Du dokumenterar med utvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen stämmer överens relativt väl.
Du dokumenterar med välutvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen stämmer överens mycket väl.
Förändring över tid
Eleven kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid. -Telefonen förr och nu
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan ge exempel på hur man använde teknik förr.
Du kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring vad som drivit teknikutvecklingen framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring vad som drivit teknikutvecklingen framåt och ge exempel.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. -Lyftkran -Broar
 • Tk  4-6
Du kan beskriva och ge exempel på hur man bygger stabilt och hållbart.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar och visa samband mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar samt visa på samband mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Resonemang kring för-och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö -Berätta något om byggteknikens utveckling.
 • Tk  4-6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt ge exempel på byggteknikens utveckling.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring byggteknikens utveckling och dess konsekvenser för individ , samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: