Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i historia

Skapad 2019-10-14 15:04 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 6 – 9 Historia
Ej uppnått
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ej nått kunskapskraven än.
* Du har grundläggande kunskaper om ... * Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
* Du har goda kunskaper om ... * Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
* Du har mycket goda kunskaper om ... * Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga
Du har ej nått kunskapskraven än.
* Du kan: - beskriva enkla samband och mönster. - föra enkla resonemang som till viss del är under-byggda. - dra enkla slutsatser och som till viss del underbyggda. - ge enkla förslag på lösningar som till viss del är underbyggda.
* Du kan: - beskriva förhållandevis komplexa samband och mönster. - föra utvecklade resonemang som är relativt väl under-byggda. - dra utvecklade slutsatser som är relativt väl underbyggda. - ge utvecklade förslag på lösningar som är relativt väl underbyggda.
* Du kan: - beskriva komplexa samband och mönster. - föra välutvecklade och nyanserade resonemang som är väl underbyggda. - dra välutvecklade slutsatser och som är väl underbyggda. - ge välutvecklade förslag på lösningar som är väl underbyggda.
Att använda källor
Du har ej nått kunskapskraven än.
* Du kan använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. * Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
* Du kan använda olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt. * Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
* Du kan använda olika typer av källor på ett väl fungerande sätt. * Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: