Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året åk 1

Skapad 2019-10-14 22:24 i Garnvindeskolan Ale
Det här är en matris över hela arbetsområdet Året för åk 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Rubrik 1 Tema Året

  • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Nivå 1
Nivå 2
årstider
Jag kan namnen på några årstider och har förmåga att kunna beskriva något kännetecken för någon årstid.
Jag kan namnen på årtiderna och beskriver dem.
månaderna
Jag kan med lite stöd säga namnen på månaderna.
Jag kan säga namnen på månaderna i rätt ordning utan stöd.
veckodagarna
Jag kan veckodagarna.
Jag kan veckodagarna och kan berätta hur de har fått sitt namn.
högtider
Jag kan redogöra för någon högtid som firas under året.
Jag kan redogöra för några högtider som firas under året.
kännetecken
Jag har förmåga att kunna beskriva något kännetecken för för ett par av årstiderna.
Jag har förmåga att kunna beskriva något kännetecken för alla årstiderna.
träd
Jag känner igen och och kan namnge några enstaka träd som finns i närmiljön genom att titta på bladen och knopparna.
Jag känner igen och kan namnge flera träd som finns i närmiljön genom att titta på bladen och knopparna.
Jag kan berätta något om hur träden förändras under året.
Jag kan dessutom berätta varför träden förändras under året.
blommor
Jag känner igen och kan namnge någon vårblomma som växer i närmiljön.
Jag känner igen och kan namnge några vårblommor i närmiljön.
svampar
Jag känner igen och kan namnge några svampar som förekommer under hösten i närmiljön.
Jag känner igen och kan namnge flera svampar i närmiljön.
djur
jJag känner igen och kan namge några vanliga djur som lever i närmiljön.( Både vilda djur och insekter och tamdjur)
Jag kan dessutom gruppera, artbestämma och sortera djuren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: