Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera och leda diskussion samt delta i diskussion

Skapad 2019-10-15 11:30 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattning.
Eleven framför åsikter om texten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om texten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om texten med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Eleven presenterar diskussionsfrågan.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Eleven initierar diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Eleven avslutar diskussionen inom tiden.
Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: