Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-10-15 12:49 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
E
C
A
Faktakunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. I beskrivningen kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Resonemang
Samband mellan individ och samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Med hjälp av resonemang och samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: