Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig och muntlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion

Skapad 2019-10-15 14:33 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola 1 Svenska

Rubrik 1

På väg mot grundläggande
Grundläggande
Utvecklande
Välutvecklande
Skriva
Kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet Kan läsa, reflektera och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen är tydlig. Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och delvis välformulerat. Kan läsa, reflektera och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen är tydlig. Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Kan läsa, reflektera och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Samtala och diskutera
Kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Kan göra det med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Kan göra det med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen är tydlig. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Har viss åhörarkontakt. Kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Kan göra det med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Har god åhörarkontakt. Kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: