Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Slöjd - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2019-10-15 15:24 i Vårbyskolan Huddinge
Kunskapskraven och förmågorna för ämnet Slöjd i grundsärskolan, åk 7-9.
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
F
Textilslöjd
E
Textilslöjd
C
Textilslöjd
A
Textilslöjd
F
Trä- och metallslöjd
E
Trä- och metallslöjd
C
Trä- och metallslöjd
A
Trä- och metallslöjd
Formge och framställa
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Hantverkstekniker
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material och tekniker
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Dokumentation
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Resonera
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Olika tradietioner och kulturer
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Ämnesspecifika od, begrepp och symboler
  • Sl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Kommentarer

F
Textilslöjd
E
Textilslöjd
C
Textilslöjd
A
Textilslöjd
F
Trä- och metallslöjd
E
Trä- och metallslöjd
C
Trä- och metallslöjd
A
Trä- och metallslöjd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: