Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik "Akustik" åk 8 2019

Skapad 2019-10-16 10:42 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med ENKLA motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för TILL VISS DEL diskussionerna framåt
Du kan med UTVECKLADE motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor.. Du för diskussionerna framåt
Du kan med VÄLUTVECKLADE motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och FÖRDJUPAR OCH BREDDAR dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har GODA kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har MYCKET GODA kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och NÅGOT GENERELLT DRAG MED GOD ANVÄNDNING av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om ENKLA fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med ljud.
Du kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang om FÖRHÅLLANDESVIS KOMPLEXA fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med ljud.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang om KOLMPLEXA fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med ljud.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar, samt använda utrustningen på ett i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Du kan genomföra undersökningar, samt använda utrustningen på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du kan genomföra undersökningar, samt använda utrustningen på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: