Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2019-10-17 10:48 i Söndrumsskolan Halmstad
Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Surt och Basiskt i åk 4. Kunskapskraven bygger på läroplanens kunskapskrav för år 6
Grundskola 4 Kemi

Den här matrisen visar vilka kunskaper du har om syror och baser.

Sakkunskap

Du behöver arbeta mer med detta mål
På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan känner till begreppen syror och baser, men kan inte skilja på begreppen ännu.
Jag kan ge något exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge flera exempel på sura och basiska ämnen.
Jag har kännedom om pH - skalan och har förståelse för att den används till att mäta syror och baser.
Jag kan mäta några ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan mäta några ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen. Dessutom har jag visat förståelse för hur man kan ändra ett ämne för att få det t.ex. mindre surt
Jag kan med stöd ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge flera exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge något exempel på faror som är förknippade med syror och baser.
Jag kan ge något exempel på faror som är förknippade med syror och baser och ge någon beskrivning på hur jag kan förhindra olyckor.
Jag kan ge flera exempel på faror som är förknippade med syror och baser och beskriva hur jag kan förhindra olyckor.
Jag ge något exempel på hur syror och baser påverkar miljön.
Jag ge några exempel på hur syror och baser påverkar miljön samt beskriva följder.
Jag ge flera exempel på hur syror och baser påverkar miljön och beskriva följder samt förebyggande åtgärder.
Jag känner igen och kan ge exempel på varningssymbol på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varnings-symboler på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva flera varnings-symboler på förpackningar.

Laborativt

Du behöver arbeta mer med detta mål
På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: