Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva insändare åk 6 - Lärandematris

Skapad 2019-10-17 13:11 i Alléskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
Syfte och begriplighet
  • Sv  E 6
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något.
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något och anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren.
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något och anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren. Mitt språk är personligt och väcker tankar.
Innehåll
En tes och argument
  • Sv  E 6
Jag presenterar min tes och något argument.
Jag presenterar min tes och flera argument. Något eller några argument underbyggs med fakta.
Jag presenterar en tydlig tes och flera argument. Argumenten underbyggs (i flera led och utifrån flera perspektiv) med fakta och eventuella motargument.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
  • Sv  E 6
Min text har en kortare inledning, huvuddel och avslutning. Jag försöker dela in texten i stycken.
Min text har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Min text har inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
  • Sv  E 6
Jag varierar mina ord till viss del. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord. Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Meningarna består av flera satser och bisatserna används både i början, i slutet och som en inskjutande del i meningarna.
Skrivregler
  • Sv  E 6
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt, Jag är säker på stavning. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag är säker på kommatering.
Respons
Ge kamratrespons
  • Sv  E 6
Jag läser en annan text och beskriver en sak som fungerar bra med den. Jag ger ett förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver några saker som fungerar bra med den. Jag ger ett par förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver flera saker som fungerar bra med den, både innehållsmässigt och språkligt. Jag ger flera förslag på förbättringar av innehåll och språk om det skulle behövas.
Respons
Bearbeta egen text utifrån respons.
  • Sv  E 6
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir lite tydligare.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text noggrant så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: