Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7-9

Skapad 2019-10-17 13:11 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Musik

.
E
C
A
Gitarr
Du kan kompa med upp till 3 ackord och byter mellan dem med visst flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Du kan kompa med alla ackord i enklare låtar och byter mellan dem med relativt gott flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt uttryck.
Du kan kompa med alla ackord även i mer komplicerade låtar och byter mellan dem med gott flyt när du spelar tillsammans med andra. Du varierar också ditt spel i olika kompstilar med passande karaktär. Du spelar med väl fungerande teknik. Du bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Keyboard
Du kan kompa med upp till 3 ackord och byter mellan dem med visst flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Du kan kompa med alla ackord i enklare låtar och byter mellan dem med relativt gott flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt uttryck.
Du kan kompa med alla ackord även i mer komplicerade låtar och byter mellan dem med gott flyt när du spelar tillsammans med andra. Du varierar också ditt spel i olika kompstilar med passande karaktär. Du spelar med väl fungerande teknik. Du bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Trummor
Du kan spela bastrumma och virveltrumma med viss timing när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan spela bastrumma och virveltrumma och hihat med relativt god timing när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt uttryck.
Du kan spela bastrumma och virveltrumma och hihat med god timing när du spelar tillsammans med andra och du kan också göra enklare fills och spela ett varierat komp med passande karaktär. Du spelar med väl fungerande teknik. Du bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Bas
Du kan spela upp till 3 bastoner och byter mellan dem med visst flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan spela alla bastoner i enklare låtar och byter mellan dem med visst flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.Du bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt uttryck.
Du kan spela alla bastoner även i mer komplicerade låtar och byter mellan dem med gott flyt när du spelar tillsammans med andra. Du spelar med väl fungerande teknik och passande karaktär. Du bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Sång
Du kan delta i gemensam sång med i viss mån passande karaktär och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång med passande karaktär och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång med passande karaktär och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Musicerandet
Du anpassar ditt musicerande i viss mån till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musiken. Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar ditt musicerande relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musiken. Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar ditt musicerande väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musiken. Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Skapande
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att medhjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerandeform.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra uttryckssätt
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken samspelar i någon mån
.Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken samspelar relativt väl.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken samspelar väl.
Resonera om musikens funktioner
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt godsäkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: