Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska – läsa åk 1

Skapad 2019-10-17 17:39 i Nockebyhovsskolan Stockholm Grundskolor
De godtagbara kunskaperna är vad du minst ska kunna i slutet av åk 1
Grundskola 1 Svenska

Du ska kunna vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.

Du ska läsa en enkel mening med ljudenligt stavade ord t.ex. Jag ser en sol.

Du ska förstå innehållet i enklare texter med bildstöd vid tyst läsning.

Du ska visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.

Du ska visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Uppgifter:
Du kommer att få namnge vad bokstäverna heter och hur bokstäver låter för din lärare.
Du kommer att få läsa högt för din lärare som bedömer om du kan läsa en enkel mening.
Du kommer att få göra ett läsförståelsetest (tyst läsning - DLS bas).
Du kommer att få läsa en text högt för en vuxen och kommentera och återge något av det lästa (Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning A).
Du kommer att få lyssna på lärarens högläsning av en text och visa förståelse genom samtal om innehållet och jämföra med egna erfarenheter (Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning A).

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
  • Sv   1
Du vet vad de flesta av alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
Du vet vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
  • Sv   1
Du kan läsa en enkel mening.
Du kan läsa svårare och längre meningar.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i enklare texter med bildstöd.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i mer omfattande texter med färre bilder och mer text.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge flera delar av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med någon egen erfarenhet.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: