Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-10-17 17:50 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
De godtagbara kunskaperna är vad du minst ska kunna i slutet av åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
matematiskt problem
 • Ma   3
Du kan visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen. Du är ganska säker på att avgöra om din lösning är rimlig.
Du kan visa hur du löst ett matematiskt problem genom att använda matematiska symboler. Du är säker på att avgöra om din lösning är rimlig.
taluppfattning
 • Ma   3
Du har ganska god taluppfattning, inom talområdet 0- 10 000, och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Du har god taluppfattning, inom talområdet 0- 10 000, och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
tal i bråkform
 • Ma   3
Du är ganska säker på tal i bråkform. Du kan dela upp helheter i olika delar och du kan jämföra de olika delarna och namnge dem. T.ex. två tredjedelar.
Du är säker på tal i bråkform. Du kan dela upp helheter i olika delar och du kan jämföra de olika delarna och namnge dem. T.ex. två tredjedelar.
geometriska objekt
 • Ma   3
Du är ganska säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, kon, klot, rätblock, kub och du kan beskriva dem och deras likheter och olikheter.
Du är säker på lägesorden, utanför, innanför, ovanför, nedanför och mellan och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
lägesorden
 • Ma   3
Du är ganska säker på lägesorden, utanför, innanför, ovanför, nedanför och mellan och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Du är säker på lägesorden, utanför, innanför, ovanför, nedanför och mellan och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
proportionella samband
 • Ma   3
Du är ganska säker på proportionella samband, förstoring/förminskning, skala samt hälften/dubbelt .
Du är säker på proportionella samband, förstoring/förminskning, skala samt hälften/dubbelt .
huvudräkning
 • Ma   3
Du är ganska säker huvudräkning när du räknar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom talområdet 0-20
Du är säker på huvudräkning när du räknar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom talområdet 0-20
addera och subtrahera
 • Ma   3
Du är ganska säker på att addera och subtrahera i talområdet 0-200 med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Du är säker på att addera och subtrahera i talområdet 0-200 med hjälp av skriftliga räknemetoder.
likhetstecknets betydelse
 • Ma   3
Du är ganska säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: _ - 7 = 8
Du är säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: _ - 7 = 8
konstruera geometriska objekt
 • Ma   3
Du är ganska säker på att konstruera geometriska objekt utifrån instruktioner.
Du är säker på att konstruera geometriska objekt utifrån instruktioner.
tid, vikt, längd och volym
 • Ma   3
Du är ganska säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
Du är säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
tabeller och diagram
 • Ma   3
Du är ganska säker på att avläsa och konstruera enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Du är säker på att avläsa och konstruera enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: