Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Bi år 9, ht19 - Genetik

Skapad 2019-10-18 16:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Biologi

Basicprov med en liten touch

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Baskunskaper
Inom aktuellt område - genetik.
Du visar inte tillräckligt med grundläggande kunskap om genetik.
Du har baskunskaper om genetik.
Du har goda baskunskaper om genetik.

Utvecklande prov

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fråga 1- 3
Hur du använder biologins fakta och begrepp för att beskriva och förklara aktuellt område - genetik.
Du visar inte tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp.
Du har baskunskaper om aktuellt område och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om aktuellt område och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om aktuellt område och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och med något generellt drag. Du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Filmuppgift - I genetikens namn

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Hur du reflekterar, resonerar och motiverar inom detta område utifrån din kunskap om genetik
Du visar inte tillräcklig förmåga att resonera och motivera inom detta område.
Du kan resonera och motivera inom detta område på ett enkelt sätt. Du gör detta till viss del utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan resonera och motivera inom detta område på ett utvecklat sätt. Du gör detta till största del utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan resonera och motivera inom detta område på ett välutvecklat sätt. Du gör detta utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: