Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig förmåga - My Identity

Skapad 2019-10-19 11:40 i Kärlekens skola Halmstad
Matrisen visar på en formativ bedömning och är en utvecklingsmatris.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Detta är en generell utvecklingsmatris för skrivande i engelska. Bedömningen i matrisen är formativ och avser att utveckla elevens skrivande mot nästa mål. Nivåerna är inte årskursbundna utan kan användas i flera årskurser, då med referens till den nivå som målen för årskursen har.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det kan vara svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav och du använder en del svenska eller översätter rakt av.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck eller översätt rakt av.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.
Stavning och form (grammatik)
Det finns brister i grammatiken som stör eller förstör förståelsen. Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
En del grammatiska formfel finns. Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det ibland stör förståelsen.
Texten innehåller få formfel och få stavfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: