Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Kommunikation

Skapad 2019-10-21 08:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik

Teknik - Matris - Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur fungerar tekniska system
Förmåga att använda tekniska begrepp och uttrycksformer
Du kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar i tekniska lösningar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konsekvenser -individ/samhälle/miljö
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Historik och drivkrafter
Beskriva hur kommunikation förändrats över tid och drivkrafter bakom dessa
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Arbetsgång - programmering
Att visa/använda dina tekniska förmågor i praktiskt konstruktionsarbete - programmering
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Programmet
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: