Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell 2.0

Skapad 2019-10-21 11:28 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriva olika sorters texter - textkvalitet

Skriva olika sorters texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Språk och stil
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Ordvalen är enkla. Tempus stör inte förståelsen
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord. Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ordvalet är varierat. Tempus används på ett riktigt sätt i större delar av novellen
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang och är träffsäker och väl fungerande. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Tempus används korrekt
Stavning och användning av skiljetecken
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavning-en. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt. Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt. Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Gestaltningar och dramaturgi

Gestaltningar och dramaturgi - kunskapskrav kunskapskrav
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskriv-ningar och berättargrepp samt drama-turgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Innehåll och gestaltningar
Det finns enkla gestaltande be-skrivningar av miljöer, personer – inget bildspråk
Det finns utvecklade gestaltande be-skrivningar av miljöer, personer – tar hjälp av bildspråk för att förstärka gestaltningar.
Det finns välutvecklade gestaltande beskrivningar av miljöer, personer. Bildspråk är centralt och används korrekt.
Struktur
Enkla dramaturgi– enkelt berättar-perspektiv (kronologi) Novellen är sammanhängande och begriplig inledning eller avslut-ning finns på plats. Jag blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Relativt komplex dramaturgi t.ex. tillbakablickar Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av relativt välfungerande inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning Jag markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Komplex dramaturgi – tillbakablickar, oväntade slut, parallellhandling Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av en effektiv inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning Jag markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: