Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historisk tillbakablick

Skapad 2019-10-21 11:50 i Ljungviksskolan Lerum
Provet och allt vi gått igenom under historisk tillbakablick. Då vi gått igenom geografiska upptäckter, triangelhandeln, revolutionerna och kolonialism/imperialism.
Grundskola 7 – 9 Historia

Här kan du se hur du låg till på de olika provfrågorna och även det sammanlagda betyget hittills i ämnet historia.

Industrialiseringen

Uppgiften är underlag för bedömning av elevens förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * anger och förklarar hur orsaker bidrog till industriella revolutionen. * underbygger svaret med relevanta historiska exempel. * visar hur olika orsaker kan hänga ihop med varandra. * visar hur olika orsaker kan förstärka varandra.
 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
F
E
C
A
Industrialiseringen
Du anger bara de orsaker som redan angetts i uppgiften utan att förklara vad de innebär.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till samhällsförändringar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till samhällsförändringar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till samhällsförändringar.

Jämförelse Amerikanska och Franska revolutionen

Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * anger och förklarar hur orsaker bidrog till franska och amerikanska revolutionen. * underbygger svaret med relevanta exempel. * visar hur olika orsaker kan hänga ihop med varandra. * visar hur olika orsaker kan förstärka varandra.
 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
F
E
C
A
Revolutionerna
Kunskaper om revolutionerna som påverkan på levnadsvillkor, människors handlande och samhällsförändringar.
Du anger bara de orsaker som redan angetts i uppgiften utan att förklara vad de innebär. Du anger inte något historiskt exempel.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinje
Koppla historiska händelser med varandra.
Du ger ingen förklaring till varför du kopplar ihop orsaker och konsekvenser med varandra.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då något enkelt samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och använder i ditt resonemang enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då några förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar i ditt utvecklade resonemang relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka flera utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar i ditt välutvecklade resonemang väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Orsaker till Kolonialismen

Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * anger och förklarar hur orsaker bidrog till kolonialismen. * underbygger svaret med relevanta historiska exempel. * visar hur olika orsaker kan hänga ihop med varandra. * visar hur olika orsaker kan förstärka varandra.
 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
F
E
C
A
Orsaker till kolonialismen
Du anger bara de orsaker som redan angetts i uppgiften utan att förklara vad de innebär. Du anger inte något historiskt exempel.
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklarar du någon orsak till kolonialismen. Resonemanget underbyggs med något historiskt exempel.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar du hur några orsaker bidrog till kolonialismen. Resonemanget underbyggs med några relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar du hur flera orsaker bidrog till kolonialismen. Resonemanget underbyggs med flera relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra. Resonemanget visar hur några orsaker förstärker varandra.

Källkritiska förmågan

Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * kan dra en korrekt slutsats utifrån en historisk källa. * kan förklara varför man kan dra denna slutsats utifrån källan. * kan ge något källkritiskt argument för källans trovärdighet * kopplar ihop slutsatserna med källorna * använt källkritiska argument.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9   Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9   Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
F
E
C
A
Källa franska rev
Du har valt rätt slutsats, men sedan endast allmänt beskrivit kvinnornas situation för att förklara varför slutsatsen dragits. Du har förklarat trovärdigheten med att källan är trovärdig för att det är en kvinna som skrivit den eller för att det är en författare som skrivit. Dessa argument är inga hållbara källkritiska argument.
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang väljer eleven den rimliga slutsatsen. I resonemanget förklaras antingen: * varför slutsats nummer 1 är rimlig eller * förklaras med något källkritiskt argument varför källan är trovärdig.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang väljer eleven den rimliga slutsatsen. I resonemanget förklaras antingen: * varför slutsats nummer 1 är rimlig eller * förklaras med något källkritiskt argument varför källan är trovärdig.
Källor om slavhandeln över Atlanten
Du kopplar endast ett av påståendena till en källa. Du gör en beskrivning av slavhandeln, men behandlar inte påstående eller källorna. Du resonerar om innehållet i en eller flera källor utan att koppla dem till något påstående.
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang motiverar du vilka källor Bengtsson kan ha använt för att dra båda dina slutsatser.
I ett utvecklat och relativt underbyggt resonemang motiverar du vilka källor Bengtsson kan ha använt för att dra båda dina slutsatser. I resonemanget används något källkritiskt argument när du motiverar vilka källor Bengtsson kan ha använt.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang motiverar du vilka källor Bengtsson kan ha använt för att dra båda dina slutsatser. I resonemanget används några källkritiska argument när du motiverar vilka källor Bengtsson kan ha använt. I resonemanget visas hur Bengtsson kan ha använt två eller flera källor som förstärker varandra för att underbygga slutsatserna.
Källkritiska och historiska begrepp
Objektiv, förstahandskälla, Beroende, Tendens, Vinklad, Tidsaspekten, vinklad, perspektiv, syfte, tolkning, äkta.
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
Använder inget av de källkritiska begreppen.
Använder något källkritiskt/historiskt begrepp på ett rimligt sätt.
Använder något källkritiskt och historiskt begrepp som förtydligar resonemanget.
Använder några källkritiska/historiska begrepp som förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: