Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Tk Återbruk- belyst modell

Skapad 2019-10-21 21:31 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris till Tk- konstruktionsuppgiften Återbruk
Grundskola 7 Teknik
Förmåga som kommer att bedömas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetsprocess, föra arbetet vidare
Kan inte använda verktyg och utrustning självständigt och behöver mycket stöd i att utforma modellen.
Använder verktyg och utrustning till viss del självständigt och behöver stöd i att utforma modellen.
Använder verktyg och utrustning till stor del självständigt och behöver lite stöd för att utforma modellen. Behöver visst stöd att hitta lösningar på problem för att komma vidare i bygget.
Använder verktyg och utrustning självständigt. Löser uppkomna problem och prövar och omprövar olika sätt så att konstruktionsarbetet går framåt
Genomföra konstruktionsarbete (teknik)
har inte konstuerat någon modell
har konstuerat en enkel modell (som kan ha vissa brister)
har konstuerat en utvecklad modell som testats och omarbetats för förbättring. (kan ha vissa brister, men jag kan påvisa att andra brister rättats till)
har konstuerat en genomtänkt och välutvecklad modell som systematiskt testats och omarbetats. (modellen kan ha vissa brister, men jag har tankar och ideer om hur bristerna kan rättas till)
Dokumentera (teknik)
Uppgift: ritning
har inte gjort någon ritning eller har endast gjort en skiss
har gjort en enkel ritning över modellen. Ritningen saknar vissa delar.
har gjort en utvecklad ritning över modellen vilket innebär att den är noggrant gjord och de allra flesta delarna finns med.
har gjort en välutvecklad ritning över modellen vilket innebär att den är noggrant gjord med korrekt utsatta mått och visar alla nödvändiga sidor. Ritningen är korrigerad efter att modellen testats så att praktiska justeringar som gjorts också syns på ritningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: