Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris boksamtal

Skapad 2019-10-22 08:45 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Bedömningsmatris boksamtal
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris boksamtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Analys
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i ditt verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: