Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav årskurs 6-9 för betyget E

Skapad 2019-10-22 10:36 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Enhet Flerspråkighet Varberg Kunskapskrav för betyget E i Åk9
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Kunskapskrav årskurs 9 för betyget E

Färdigheter
Ja
Nej
LÄSA
Kan eleven läsa olika texter med flyt?
LÄSA
Kan eleven sammanfatta texter med koppling till tidsaspekter och orsakssammanhang av texter som eleven har läst?
SKRIVA
Kan eleven skriva olika texter (för olika sammanhang/målgrupper) med begripligt innehåll?
SKRIVA
Kan eleven i text, resonera om språkliga likheter mellan svenska och modersmålet?
TALA OCH LYSSNA
Kan eleven samtala och argumentera/föra fram sina åsikter i samtal i klassen?
TALA OCH LYSSNA
Kan eleven jämföra förhållanden i Sverige och frågor som rör hemlandet?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: