👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala svenska/svenska som andraspråk

Skapad 2019-10-22 13:36 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Matris för bedömning av delmomenten tala och samtala i svenska och svenska som andraspråk
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din förmåga att tala och samtala.

¤ tala så andra förstår ¤ delta i samtal

TALA OCH SAMTALA

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar