👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala - Vol à destination de Lyon

Skapad 2019-10-22 19:49 i Kärlekens skola Halmstad
Utvecklingsmatris Moderna språk: tala
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Utvecklingsmatris Moderna språk; tala.

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
att tala begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem.
Du förmedlar ett innehåll väl (omfattande) och har inga problem att göra dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig relativt tydligt och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord, upprepar dig ibland, men gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att uttala
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.
Du har ett korrekt uttal.
att fånga melodin i språket
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser.
att använda grammatik
Du använder inte basgrammatiken helt korrekt och det påverkar förståelsen.
Du försöker vid några tillfällen använda den grammatik vi gått igenom. Du visar osäkerhet.
Du försöker använda den grammatik vi gått igenom. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du klarar av att använda den grammatik vi gått igenom. Du gör få grammatiska fel.
att bygga meningar
Du gör korta meningar. Du startar dina meningar på liknande sätt. Ibland saknar dina meningar verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du försöker binda ihop satser.
Du varierar menings-byggnaden. Du binder ihop satser och stycken på olika sätt. Du börjar meningarna på olika sätt.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du använder gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i franska. Du förenklar det du vill säga.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.