Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande analys (film och litteratur)

Skapad 2019-10-23 08:57 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 Svenska

Centralt innehåll

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Nivå 1
Du behöver komplettera/du får visa att du uppnår en godtagbar nivå i nästa uppgift.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
inte alls
enkla
ja, samt lyfter fram huvudtanken i det lästa
ja, samt lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv
Du kan återge innehållet.
inte alls/kan inte ge exempel på gemensamma teman och motiv
översiktligt, samt redogör översiktligt för några samband mellan verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
översiktligt, samt reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
översiktligt, samt reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Du återger iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
inte alls/kan inte formulera tankar kring det
någon och formulerar egna tankar kring det
några, samt formulerar välgrundade egna tankar kring det
några, samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar kring det. Du relaterar innehållet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: