Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9: Aufsatz

Skapad 2019-10-23 10:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Bedömning av uppsats
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Efter lektioner om tysk historia med fokus på det delade Tyskland, men även lite om världskrigen och hur 1900-talet påverkat samtiden, skriver klassen en lite längre text på tyska om valfri del. Eleverna har haft tillgång till sina anteckningar, läroboken och en ordlista vid skrivtillfället.

Kunskapskrav för skriftlig produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva text
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Vad du kan behöva arbeta mer med

Denna del förklarar om det finns någon del som du mer specifikt behöver titta över på bland de fyra grundläggande kategorierna för om en text kan bli begriplig: ordförråd, meningsbyggnad, verb och stavning. Dessa delar är ingen kunskapsbedömning, utan bara till för att visa var eventuella brister föreligger. Får du en markering på nivå 1 (Behöver du jobba med) innebär det att det är stora problem med just den här delen, vilket innebär att det hindrar begripligheten. Får du en markering på nivå 2 (Fungerar) betyder det att du fortfarande eventuellt gör vissa misstag som kan störa men inte förstör.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Behöver du jobba med.
Fungerar.
-
Meningsbyggnad, ordföljd
Behöver du jobba med.
Fungerar.
-
Verbformer, tempus
Behöver du jobba med.
Fungerar.
-
Stavning
Behöver du jobba med.
Fungerar.
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: