👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande analys (film och litteratur)

Skapad 2019-10-23 10:07 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 3 Svenska

Centralt innehåll

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kan göra en textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Inte med viss säkerhet. Använder inte verktyg. Ger inte stöd för sin tolkning.
En fördjupad analys. Använder verktyg med viss säkerhet. Ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
En fördjupad och utförlig analys. Använder verktyg med viss säkerhet. Ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
En fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära analys. Analyserar ur flera perspektiv. Använder verktyg med säkerhet. Ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.