👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forskning inom ämnet psykologi

Skapad 2019-10-23 11:38 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering med psykologiinriktning
Gymnasieskola 3 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Prov1 Forskning inom psykologi och vetenskapligt synsätt

E
D
C
B
A
Eleven använder vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Social inlärningsteori, Bandura och Teorin om självkontroll, Mischel
Översiktligt
Utförligt och välgrundat
Utförligt, välgrundat och nyanserat
Eleven använder teorier och begrepp som är relevanta för området
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Eleven diskuterar olika aspekter av kunskapsområdet och drar slutsatserom resultat med hjälp av MAGEK
Översiktligt med enkla slutsatser
Utförligt med välgrundade slutsatser
Utförligt och nyanserat med välgrundade och nyanserade slutsatser