👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg

Skapad 2019-10-23 12:14 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Disposition
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en välfungerande inledning, en genomtänkt argumentation och en lämplig avslutning.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstruktuerad. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en inledning, en genomtänkt argumentation och en avslutning.
Texten är sammanhängande och begriplig. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en inledning, en fungerande argumentation och avslutning.
Språk
Texten följer skriftspråkets normer. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är väl anpassad till situationen och syftet
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Stilen är anpassad till situationen.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Argumentation
Källan presenteras, anges fullständigt och infogas smidigt i texten.Texten har en tydlig tes, relevanta och välformulerade argument. Relevanta motargument bemöts.
Källan presenteras, anges fullständigt och infogas i texten. Texten har en tydlig tes och flera relevanta argument. Det finns försök till bemötande av motargument.
Källan presenteras och infogas i texten. Texten har en tes och det finns flera argument för din ståndpunkt.
Helhet (Skolverkets ord)
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Texten ger ett vidgat perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.