👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forskning inom ämnet psykologi

Skapad 2019-10-23 12:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering
Gymnasieskola 3 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Prov 1 Banduras och Mischels teorier och vetenskapligt synsätt

Prov 1 Bandura, Mischel och vetenskapligt synsätt

E
D
C
B
A
Eleven redogör för delar och helheter inom kunskapsområdet
översiktligt och enkelt
utförligt och välgrundat
utförligt, välgrundat och nynserat
Eleven redogör för begrepp och teorier som är relevanta
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Eleven diskuterar och drar slutsatser om resultat
enkelt och översiktligt
utförligt och välgrundat
utförligt, välgrundat och nyanserat