👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2019-10-23 12:38 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehållslig kvalitet

Du har inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket goda kunskaper
Intresseväckande innehåll
Delar av din text väcker läsarens intresse, te x inledningen
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten
Trovärdighet
Innehållet i din text är motsägelsefullt och känns orimligt
Innehållet i din text är rimligt
Du väljer exempel som passar in i sammanhanget
Innehållet i din text behöver inte vara sant men du skriver så att det skulle kunna vara det
Beskrivningar
Din text saknar person- och miljöbeskrivningar
Din text har någon/några få miljö- och personbeskrivningar
Din text har flera miljö- och personbeskrivningar
Du beskriver både inre och yttre egenskaper varvat med miljöbeskrivningar. Det finns en balans mellan person- och miljöbeskrivningarna
Dialog
Dialogen i din text tillför inte handlingen något, den för inte handlingen framåt. Har inte kunskap om hur man använder anföringstecken.
Dialog finns i din text, men den fungerar inte helt och du har inte riktigt kunskap om hur man använder anföringstecken
Du använder dig av en väl fungerande dialog och du har kunskap om hur man använder anföringstecken
Du använder dialog för på att ett säkert sätt föra handlingen framåt. Korrekt användning av anföringstecken
Fokus på väsentligheter
Du visar förmåga att inte fastna i konkreta detaljer/ du har förmåga att utelämna det oväsentliga te x återger du inte hela dialoger

Sammanhang och upplägg

Du har inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket goda kunskaper
Disposition och struktur
Du berättaren en enkel historia historia som saknar förklarande text mellan scenerna
Din historia hänger ihop, men den kräver omläsning
Du har en klar struktur och ett tydligt fokus på ämnet
Röd tråd
Din text saknar röd tråd
Den röda tråden brister ibland och det krävs omläsning för att förstå vissa delar
Det finns en klar röd tråd i handlingen
Textens uppbyggnad (tid)
Du radar upp handlingen och berättar i kronologisk ordning
Skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt berättande (tillbakablickar, parallellhandling)
Du har ett säkert upplägg av texten som bygger upp spänning och engagemang för läsaren (tidsföljd, viktig information i rätt ordning och på rätt plats, spänningen trappas upp, lösningen diskuteras...)

Språklig kvalitet och skrivregler

Du har inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ordförråd och formulering
Du använder enkla och konkreta ord med inslag av talspråk
Du har ett varierat ordval
Du har ett varierat och precist ordval som visar säkerhet på ordens betydelse.
Tempus
Du har svårt att använda korrekt tempus i din berättelse och hoppar ofta mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du växlar ibland mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du klarar att växla mellan olika tempus på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är korrekt men inte så varierad
Din text har varierad meningsbyggnad och en blandning mellan korta och långa meningar
Skrivreglerna/styckeindelning
Du behärskar inte de vanligaste skrivreglerna Styckeindelningar saknas
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna någorlunda korrekt Styckeindelningar finns men behöver bearbetas
Skriver i stort sett felfritt när det gäller stavning och skrivregler Korrekt styckeindelning finns

Text, generellt

Du har inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket goda kunskaper
Genremedvetenhet (brott, ledtrådar, misstänkta, någon som löser brottet...)
Du har en del genretypiska drag med
Du har med de bärande dragen för genren och du försöker använda passande språkbruk för genren.
Din text är uppbyggd med så gott som samtliga typiska drag för genren och du utnyttjar genrens möjligheter

Ansvarstagande

Du har inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven har tagit ansvar för sitt arbete. Uppgiften är genomarbetad och klar i tid
Uppgiften var inte klar i tid och inte genomarbetad
Uppgiften lämnades in i tid och var något genomarbetad
Uppgiften lämnades in i tid och var relativt väl genomarbetad
Uppgiften lämnades in i tid och var mycket väl genomarbetad