Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie analysis

Skapad 2019-10-23 12:57 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har redogör kortfattat för några åsikter och intryck du får av filmen.
Du har redogör för några åsikter och intryck du får av filmen.
Du har redogör utförligt för åsikter och intryck du får av filmen.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd. Det går att följa med i berättelsen.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur i dina texter som underlättar läsandet och förståelsen.
Ordval
Ordförrådet räcker för att fullfölja uppgiften och en engelsktalande person kan förstå texten och talet.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Ett fylligt språk används med t ex synonymer, liknelser och beskrivande ord.
Stavning
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel på genomgången grammatik.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav finns, men används ibland felaktigt.
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav används oftast rätt.
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav används i princip rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: