👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text ht 19

Skapad 2019-10-23 19:26 i Ringstorpsskolan Helsingborg
En matris i fyra steg.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Vi skriver argumenterande texter, insändare, i årskurs 5.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen/ Du skriver med hjälp av läraren en i huvudsak argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en argumenterande text.
Insändare
Bakgrund och åsikt
Du har med en otydlig åsikt. Eller Du har med en otydlig bakgrund.
Du har med en åsikt och antydan till bakgrund. Eller Du har en bakgrund med antydan till åsikt.
Du har med en åsikt och en bakgrund som förklarar åsikten.
Du har med en åsikt och en bakgrund som tydligt förklarar åsikten med några exempel.
Insändare
Argument
Du har med något enstaka argument.
Du har med tre argument som delvis förklaras.
Du har med tre argument som alla förklaras.
Du har med tre argument som alla förklaras tydligt och utförligt, varav ett med ett språkligt knep.
Insändare
Avslutning
Du saknar avslutning.
Du har skrivit en avslutning med en antydan till förslag om hur förändring ska ske.
Du har skrivit en avslutning som har ett förslag om hur förändring ska ske.
Du har skrivit en avslutning med ett tydligt förslag om hur förändring ska ske. Förslaget vänder sig till de som ska genomföra förändringen.
Styckeindelning
Du behöver få hjälp med att dela in din text i stycken.
Du har några stycken men borde ha fler/färre.
Du har delat in din text i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och förståelsen av texten.
Språk
Sambandsord
Du använder något sambandsord i din text. Det är ofta samma ord.
Du använder några olika sambandsord i din text.
Du använder flera olika sambandsord i din text.
Sambandsorden som du använder gör att din text får högre kvalitet.
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt och kommatecken på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är oftast utsatt på rätt ställe.
Stavning
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.