👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2019-10-24 07:54 i Kvarnbergsskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Att skriva är utvecklande. Att skriva spännande är att skapa spänning. Nu skriver vi deckare!

F
E
C
A
Innehåll
Ännu ej uppnått.
Texten är av deckarkaraktär, du håller dig till genren för det mesta.
Texten är en deckare - t ex använder du tydliga ledtrådar för huvudkaraktären och läsaren.
Texten är en deckare - du följer genren noggrant och har spänning, ledtrådar, oväntade vändningar med mera.
Ännu ej uppnått.
Din text har enkla beskrivningar av vissa viktiga personer i berättelsen.
Du har relativt utvecklade beskrivningar av viktiga personer (t. ex. personlighet, utseende, andra drag) i din berättelse.
Du har välutvecklade, detaljerade och nyanserade beskrivningar av viktiga personer i din berättelse.
Ännu ej uppnått.
Din text har enkla beskrivningar av vissa viktiga miljöer och platser i berättelsen.
Du har relativt utvecklade beskrivningar av viktiga miljöer och platser (t. ex. väder, färger, stämning) i din berättelse.
Du har välutvecklade, detaljerade och nyanserade beskrivningar av viktiga miljöer och platser i din berättelse.
Språk
Ännu ej uppnått.
Din struktur är till viss del tydlig (t. ex. styckeindelning, inledning och avslutning).
Din struktur är tydlig och du har en röd tråd som till stor del går att följa.
Din struktur och röda tråd är tydliga genom berättelsen. Du kan även använda vissa komplexa element i din struktur (t. ex. tidshopp, olika berättarperspektiv).
Ännu ej uppnått.
Din text har en enkel textbindning och korta meningar, och du gör försök till att skriva längre, avancerade meningar.
Din text har en utvecklad textbindning och överlag varierad meningsbyggnad.
Din text har en välutvecklad textbindning med variation och varierad, överlag korrekt meningsbyggnad.
Ännu ej uppnått.
Din text har till viss del variation i språket.
Texten har relativt god variation i språket.
Texten har god variation i språket.
Ännu ej uppnått.
Språket i din text har till viss del korrekt grammatik.
Språket i texten har i stort korrekt grammatik.
Språket i texten har helt korrekt grammatik med inga eller ett fåtal misstag.