Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-10-25 08:36 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Bedömningsmatris i historia
Grundskola 7 – 9 Historia
F
E
C
A
Kunskaper om hur det var förr om händelser och personer
Du har ännu inte visat kunskaper om hur det var efter krigen och om historiska händelser och personer.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var efter världskrigen och senare, du kan om några få historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var efter världskrigen och vad som hänt senare, du kan om några historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var efter världskrigen och senare, du kan om flera historiska händelser och personer.
Orsaker och följder
Du kan ännu inte diskutera olika ämnen. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till dem.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Tidsperiod och hur människor påverkas av tiden de lever i och hur tidsperioderna hänger ihop
Du kan ännu inte förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan ännu inte undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan ännu inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Du kan ännu inte diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar ännu inte det du tror med exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med välutvecklade exempel från förr och nu.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Du kan ännu inte diskutera hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar ännu inte hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: