Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-10-25 11:34 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Läsa

Detta har du tränat på när vi arbetat med Snögrottan och under läsprojektet tillsammans med klassen. Du har visat läsförståelse genom att svara på frågor kopplade till böckerna och vid boksamtal i klassen. Du har beskrivit din upplevelse av läsningen genom att berätta om dina tankar om det vi läst.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
  • Sv  E 6
Jag läser elevnära texter med VISST flyt. Om jag läser fel rättar jag sällan mig själv eller läser om ordet.
Jag läser elevnära texter med GOTT flyt. Om jag läser fel rättar jag ofta mig själv och läser om ordet.
Jag läser elevnära texter med MYCKET GOTT flyt. Jag läser sällan fel men om jag gör det så rättar jag mig själv och läser om ordet.
Inlevelse och rytm
  • Sv  E 6
Jag läser med LITEN inlevelse och rytm Jag tar LITEN hjälp av punkt eller andra skiljetecken för att få flyt och rytm i min läsning.
Jag läser med VISS inlevelse och rytm. Jag tar VISS hjälp av punkt och andra skiljetecken för att få flyt och rytm i min läsning.
Jag läser med STOR inlevelse och god rytm. Jag tar STOR hjälp av punkt och andra skiljetecken för att få flyt och rytm i min läsning.
Läsförståelse
  • Sv  E 6
Jag hittar information som står utskriven i texten och använder mig av denna för att svara på frågorna. (På raderna)
Jag hittar ledtrådar i texten och drar egna slutsatser. (Mellan raderna)
Jag sätter ihop och tolkar information i texten. (Bortom raderna)
Sammanfatta
  • Sv  E 6
Jag kan på egen hand skriva minst 5 meningar om bokens innehåll. Meningarna återger handlingen i rätt ordning.
Jag kan på egen hand skriva minst 10 meningar om bokens innehåll. Meningarna återger handlingen i rätt ordning.
Jag kan skriva en sammanhängande text(minst 15 meningar) och berätta om bokens innehåll. Texten återger handlingen i rätt ordning
Läsupplevelse
.
  • Sv  E 6
Jag kan på ett ENKELT sätt förklara vad jag tyckte om boken. ex: Den var bra för att den var spännande.
Jag kan på ett UTVECKLAT sätt förklara vad jag tyckte om boken. ex: Den var bra för att den var spännande. Speciellt när barnen gick in i grottan och jag inte visste om de skulle hitta ut igen.
Jag kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt förklara vad jag tyckte om boken. Jag beskriver både vad jag tyckte om och vad jag inte tyckte om med boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: