Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam.

Skapad 2019-10-28 10:24 i Vårbyskolan Huddinge
De abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i Abraham.

Bedömning

Under lektionerna Bedömningsuppgift Prov

Kunskaper Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Behöver öva mer.
Godkänt
Över godkänt
Baskunskap
Kunskaper om de abrahamitiska världsreligionerna
  • Re  E 6
Eleven har vissa kunkskaper om abrahamitiska världsreligionerna men behöver öva mer.
Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Samband
Samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  • Re  E 6
Du behöver öva mer på att visa samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonemang
Enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna
  • Re  E 6
  • Re  E 6
Eleven behöver öva mer på att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna. .
Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: