Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat, SVE02

Skapad 2019-10-28 14:22 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med egna ord och ger en rättvis bild av artikeln.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten i stora drag och med egna ord.
Disposition
Texten är sammanhängande, väldisponerad och styckeindelad med blankrad. Samband mellan meningar och stycken tydliggörs med sambandsord.
Texten är samman- hängande, begriplig och styckeindelad med blankrad.
Språk
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Språket är formellt och anpassat för situationen. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Språket är formellt. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Språket är tillräckligt formellt. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Citat- och referatteknik
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar. Källor och referatmarkeringar infogas smidigt i texten.
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar.
Helhet
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: