Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 Lillegårdsskolan

Skapad 2019-10-28 14:39 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven når ej kunskapskraven
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med viss anpassning och bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med förhållandevis god anpassning och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt. Väljer strategier och metoder med god anpassning och ger förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: