Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - Bild, åk 1-3

Skapad 2019-10-28 14:44 i Fyllingeskolan Halmstad
Matris i Bild för årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild

Bedömningsmatris i Bild för årskurs 1-3.

Bildframställning

-----Åk 1------->
----Åk 2--------->
-----Åk 3-------->
----Åk 4-6------>
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  • Bl  1-3
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa genomtänkta, berättande och informativa bilder t.ex. illustrationer till text.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former. Ex. kritor, vattenfärg
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former. Ex. kritor, vattenfärg, Oljepastell och flaskfärg
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former. Ex. skuggning
Jag kan på ett säkert sätt använda olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former. ex. collage och bildmontage.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  • Bl  1-3
Jag kan med stöd ta fotografier med en Ipad eller mobil.
Jag kan på egen hand ta fotografier med en Ipad eller mobil och använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.
Jag kan med säkerhet ta fotografier med en Ipad eller mobil och jag kan föra över fotografierna med hjälp av ett datorprogram.

Redskap för bildframställning

-----Åk 1------->
----Åk 2--------->
-----Åk 3-------->
----Åk 4-6------>
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Bl  1-3
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund.
Jag kan använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild med ett rumsligt djup. Ex 3-dimensionellt arbete och tryck.
Verktyg och material
  • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa bilder och former. Ex klippa med sax och följa en mall.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former. ex. penna, pensel, papper, samt måla innanför linjerna.
Jag kan använda mig av, benämna och blanda flera olika verktyg och material för att skapa bilder. Ex olika sorters pennor, penslar, svamp, spatel, olika papper osv.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder, modeller och former.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • Bl  1-3
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material. Ex. papper och trolldeg
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material. Ex. papper, trolldeg och lera
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder. Ex. papper, lera, gips och origami samt material från naturen
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av de olika formbara materialen för att skapa olika bildarbeten.

Bildanalys

-----Åk 1------->
----Åk 2--------->
-----Åk 3-------->
----Åk 4-6------>
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
  • Bl  1-3
  • Bl  1-3
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad olika bilder förmedlar. Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild. Ex. Konstbilder, bilder ur läroböcker och från media
Jag kan på ett enkelt sätt själv reflektera och berätta om bilders uttryck. Ex. konstbilder och andra bilder ur läroböcker och media
Jag kan på egen hand reflektera och berätta om bilders uttryck. Hur bilden är utformad och dess budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: