Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3 Tala, skriva, samtala, lyssna och läsa

Skapad 2019-10-28 15:09 i Surteskolan Ale
Grundskola 1 – 3 Engelska
 • Tala
 • Skriva
 • Samtala
 • Lyssna
 • Läsa

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att ramsräkna 1-10. Du har förmåga att namnge några färger och några djur.
Du har förmåga att ramsräkna 1-20. Du har förmåga att namnge de flesta färgerna. Du kan säga några familjeord (t ex mother, father, brother and sister). Du har förmåga att namnge fler än 10 djur.
Du kan räkneorden 1-20. Du har förmåga att namnge några kroppsdelar. Du har förmåga att använda enkla meningar t ex "My name is..."
Du kan tiotalen upp till 100. Du har förmåga att använda kända ord, fraser och meningar. Du har förmågan att berätta om sig själv och sin familj. Du har även förmåga att göra enklare beställningar av tex. mat, biljetter m.m. Du har förmåga att uttala orden på ett bra sätt.
Skriva
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att skriva av enkla enstaka ord.
Du har förmåga att skriva enstaka ord.
Du har förmåga att skriva välbekanta ord så som färger, några djur m.m.
Du har förmåga att skriva enkla fraser och meningar.
Samtala
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att använda enkla hälsningsfraser.
Du har förmåga att föra ett samtal med enstaka ord.
Du har förmåga att ställa enkla frågor samt svara på dessa.
Du har förmågan att föra ett enklare samtal med en kamrat om vardagsnära händelser.
Lyssna
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att lyssna aktivt och förstår enstaka ord och uppmaningar.
Du har förmåga att förstå kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. cat, hälsningsfraser, ”sit down”, ”My name is…”) Du har förmågan att följa enkla instruktioner.
Du har förmåga att förstå enkla korta meningar som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder). Du har förmåga att förstå och tillgodogöra sig en film med ett enkelt talat språk.
Du har förmåga att förstå innehållet i en enkel uppläst text ur tex en sagobok.
Läsa
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att läsa enstaka ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat.
Du har förmåga att läsa och förstå enstaka ord.
Du har förmåga att läsa enkla korta fraser och meningar.
Du har förmåga att läsa och förstå innehållet i en lättläst bok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: