Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning Hitta matematiken fsk

Skapad 2019-10-28 16:16 i Väskolan Kristianstad
Matematik Fsk En digital version av Skolverkets sammanställningsblankett - Hitta matematiken
Grundskola F Matematik

Matematik:
Sammanställning på vad läraren har uppmärksammat och noterat om eleven:

Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Sortering
På väg till att du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
2
Sortering
På väg till att du prövar och använder idéer genom att sortera efter någon egenskap.
Du prövar och använder idéer genom att sortera efter någon egenskap.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
3
Sortering
På väg till att du kommunicerar och resonerar om sortering.
Du kommunicerar och resonerar om sortering.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
4
Mönster
På väg till att du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
5
Mönster
På väg till att du prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Du prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
6
Mönster
På väg till att du kommunicerar och resonerar om mönster.
Du kommunicerar och resonerar om mönster.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
7
Tärningsspel
På väg till att du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
8
Tärningsspel
På väg till att du prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Du prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
9
Tärningsspel
På väg till att du kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.
Du kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
10
Sanden/riset
På väg till att du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
11
Sanden/riset
På väg till att du prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Du prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
12
Sanden/riset
På väg till att du kommunicerar och resonerar om mätandets princip.
Du kommunicerar och resonerar om mätandets princip.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
13
Lekparken
På väg till att du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Du visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
14
Lekparken
På väg till att du prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Du prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
15
Lekparken
På väg till att du kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Du kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Arbetsområde som har behandlat förmågan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: