Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens faser - faktatext

Skapad 2019-10-28 19:00 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
En matris för den individuella faktatexten som handlar om månens olika faser
Grundskola 6 Fysik

En matris för den individuella faktatexten som handlar om månens olika faser

Ej uppnådd
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Använda begrepp
Du använder några få begrepp som har med dag månens faser att göra
Du använder flera begrepp som har med månens faser att göra
Du använder många och viktiga begrepp som har med månens faser att göra
Resonemang och visa samband
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel på någon/några av månens faser
Du förklarar på ett enkelt sätt och resonerar om nymåne, fullmåne och halvmåne
Du förklarar på ett detaljerat sätt och resonerar kring månens alla olika faser samt sol- och månförmörkelse
Använda information
I din text använder du någon information som du har lärt dig
I din text använder du en del viktig information som du har lärt dig
I din text använder du mycket viktig information som du har lärt dig.
Anpassa framställning
Du har gjort en text där vissa delar förklarar månens faser
Du har gjort en text som till viss del ger en tydlig beskrivning av månens faser
Du har gjort en text med ett upplägg som tydligt förklarar månens olika faser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: