Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i matematik - Negativa tal och potenser (ht-19)

Skapad 2019-10-28 21:13 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprov om negativa tal och potenser i åk 9
Grundskola 9 Matematik

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
E
C
A
Uppgift 7
Månens avstånd från jorden
Väljer rätt räknesätt (multiplikation).
Omvandlar enheterna korrekt.
Beräknar korrekt resultat.
Uppgift 8
Antal jordliknande planeter.
Beräknar korrekt antal planeter med hjälp av en division.
Använder sig av en effektiv beräkningsmetod.
Uppgift 9
Addition av stora tal
Löser problemet och skriver rätt svar.
Uppgift 10
Jämför 1 gram kolatomer med vintergatan
Beräknar kolatomernas rad i meter.
Beräknar sträckan i ljusår.

Metoder

Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
E
C
A
Uppgift 1a
Addition av ett negativt tal
Korrekt svar
Uppgift 1b
Subtraktion av ett negativt tal
Korrekt svar
Uppgift 1c
Addition av två negativa tal
Korrekt svar.
Upggift 1d
Prioriteringsregler
Korrekt svar
Uppgift 1e
Multiplikation av bråktal
Korrekt svar
Uppgift 1f
Division av bråktal
Korrekt svar
Uppgift 2a
Grundpotensform av stora tal
Korrekt svar
Uppgift 2b
Grundpotensform av små tal
Korrekt svar
Uppgift 2c
Grundpotensform av små tal
Korrekt svar
Uppgift 3a
Tolkning av tiopotenser
Korrekt svar
Uppgift 3b
Tolkning av tiopotenser
Korrekt svar.
Uppgift 4a
Mutliplikation av tiopotenser.
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 4b
Subtraktion av tiopotenser
Använder sig av prioriteringsreglerna och beräknar korrekt resultat.
Uppgift 4c
Division av potenser
Beräkning med korrekt svar.
Visar kunskap om potenser med exponent 0.
Uppgift 5a
Multiplikation av tal i grundpotensform
Beräkning med korrekt svar.
Uppgift 5b
Division av tal i grundpotensform
Beräkning med godtagbart resultat
Visar resultatet i grundpotensform.
Uppgift 5c
Division av tal i grundpotensform
Beräkning med korrekt resultat
Uppgift 9
Addition av stora tal
Använder sig av en effektiv beräkningsmetod.

Begrepp

I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
E
C
A
Uppgift 6
Begrepp "Potens, bas och exponent"
Eleven visar kunskap om begreppen.
Uppgift 8
Antal jordliknande planeter.
Tolkar formuleringen "en stjärna på 100 miljoner" rätt
Uppgift 9
Addition av stora tal
Tolkar begrepp "summa" genom att teckna en addition

Resonemang

Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
E
C
A
Uppgift 6
Basens värde
Visar beräkning med korrekt svar.
Uppgift 10
Jämför 1 gram kolatomer med vintergatan
Jämför med vintergatans storlek på ett lämpligt sätt (slutsatsen kan vara felaktig).
Jämför med vintergatans storlek på ett korrekt och relevant sätt.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
E
C
A
Upggift 1a
Addition av negativa tal
Visar hur tecknen förändras.
Uppgift 1b
Subtraktion av ett negativt tal
Visar hur tecknen förändras.
Uppgift 1c
Addition av två negativa tal
Visar hur tecknen förändras.
Uppgift 1d
Prioriteringsregler
Visar uträkning.
Uppgift 1e
Multiplikation av bråktal
Visar uträkning.
Uppgift 1f
Division av bråktal
Visar uträkning.
Uppgift 7
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 8
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 9
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 10
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: