Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle, åk 2

Skapad 2019-10-29 07:25 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet SO
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  • SO  1-3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Centrala innehållet SO
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  • SO   3
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Centrala innehållet SO
Yrken och verksamheter i närområdet.
  • SO  1-3
Du vet vad man kan få hjälp med i samhället. Du ger exempel på jobb och företag som finns där du bor.
Centrala innehållet SO
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  • SO  1-3
Du kan titta, lyssna, läsa på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället. Du ställer frågor, kommentarer och säger vad du tycker.
Centrala innehållet SO
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  • SO  1-3
Du kan söka information om samhället och naturen med hjälp av att göra enkla intervjuer, observationer och mätningar. Du visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du kommit fram till.
Centrala innehållet SO
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  • SO  1-3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Centrala innehållet SO
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: