Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan BAS - 4. Mätning och enheter - delmål

Skapad 2019-10-29 08:27 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

4. Mätning och enheter - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1, 2, 3 och 4 --- Längd, volym och vikt
s.97-101 Arbetsblad 4:1 - 4:4
2 --- Längd
s. 97-99 Arbetsblad 4:1-4:2
3 --- Vikt
s.101 Arbetsblad 4:4
4 --- Volym
s.100 Arbetsblad 4:3
5 och 6 --- Tid
s.102-103 Arbetsblad 4:5
7, 8 och 9 --- Vinklar
s.104-105 Arbetsblad 4:6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: