Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Bråk, Procent & Decimaltal

Skapad 2019-10-29 08:56 i Väskolan Kristianstad
Bråk, Procent & Decimaltal
Grundskola 4 – 6 Matematik

Jag...
Förstår begreppet decimaltal
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan skriva och läsa decimaltal med och utan enhet Kan storleksordna
Jag...
Multiplicera med 10, 100 och 1000
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan multiplicera enkla tal med 10, 100 och 1000
Jag...
Dividera med 10, 100 och 1000
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan dividera enkla tal med 10, 100 och 1000
Jag...
Överslagsräkning/ rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Gör en överslagsberäkning och rimlighetsbedömning utifrån ett enklare uttryck
Gör en överslagsberäkning och rimlighetsbedömning i olika sammanhang
Gör en överslagsberäkning och rimlighetsbedömning i olika sammanhang med en tydlig förklaring
Jag...
Beräkningar med bråk och procent
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Kan räkna ut enklare procentsatser eller bråkuttryck
Kan räkna ut varierade procentsatser eller bråkuttryck
Jag...
Räkna rabatt och nytt pris
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Kan räkna ut en rabatt
Kan räkna ut en rabatt och nytt pris
Jag...
Sannolikhet
 • Ma  E 6
Gör enkla beräkningar med sannolikhet
Jag...
Mönster, talföljder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Beskriver enkla mönster med egna ord
Beskriver ett mönster/ tal- följd och gör eget
Beskriver ett mönster/ tal- följd och gör eget utifrån en beskrivning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: